Категорија Сило

Складирање и складирање на силоси
Сило

Складирање и складирање на силоси

Со цел добитокот да биде добро нахранет и не драстично да ја намали нивната продуктивност во текот на зимскиот период, потребно е да се грижи за доволна подготовка на добиточната храна однапред. Важна компонента на исхраната на животните е сочна храна, односно оние кои содржат големи количини на вода. За да бидат колку што е можно хранливи и корисни, неопходно е да се придржуваат кон технологијата на нивна подготовка и складирање.

Прочитај Повеќе
Загрузка...
Сило

Складирање и складирање на силоси

Со цел добитокот да биде добро нахранет и не драстично да ја намали нивната продуктивност во текот на зимскиот период, потребно е да се грижи за доволна подготовка на добиточната храна однапред. Важна компонента на исхраната на животните е сочна храна, односно оние кои содржат големи количини на вода. За да бидат колку што е можно хранливи и корисни, неопходно е да се придржуваат кон технологијата на нивна подготовка и складирање.
Прочитај Повеќе
Загрузка...