Кресс "Дански"

Тајните на правилното одгледување на крес

Кресс - рано зрее зеленило, задоволувајќи неколку реколти по сезона. Зелените се скромен, не се болни и добро толерираат. Дали знаете? Сортовите со кромид се одгледуваат во неколку африкански земји зајакнати со масни масла. Но, основата на овие масла произведува сапуни и производи од парфимерија, а самиот нафта е популарен во локалното готвење.

Прочитај Повеќе